Перелік питань до суб`єктів господарювання

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, 
відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)

Кодекси та закони України

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року  № 3852-XII
Переглянути

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР
Переглянути

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-ВР
Переглянути

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III
Переглянути

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року № 791а-XII
Переглянути

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ
Переглянути

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII
Переглянути

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХII
Переглянути

Закон України “Про екологічну експертизу” від 09 лютого 1995 року № 45/95-ВР
Переглянути

Закон України “Про страхування” від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР
Переглянути

Закон України “Про відходи” від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР
Переглянути

Закон України “Про металобрухт” від 05 травня 1999 року № 619-XIV
Переглянути

Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 року № 1436-III
Переглянути

Закон України “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ
Переглянути

Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ
Переглянути

Закон України “Про Червону книгу України” від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ
Переглянути

Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962- IV
Переглянути

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року № 963- IV
Переглянути

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01 липня 2004 року № 1952- IV
Переглянути

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 року № 3447-IV
Переглянути

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05 квітня 2007 року № 877-V
Переглянути

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 року № 3392-VI
Переглянути

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08 липня 2011 року № 3677-VI
Переглянути

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05 червня 2014 року № 1314-VII
Переглянути

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124- VIIІ
Переглянути

Постанови Кабінету Міністрів України

Санітарні правила в лісах України, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756)
Переглянути

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269
Переглянути

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449
Переглянути

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100
Переглянути

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360
Переглянути

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024
Переглянути

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465
Переглянути

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року № 2034
Переглянути

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655
Переглянути

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303
Переглянути

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724
Переглянути

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761
Переглянути

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 929
Переглянути

Типовий договір договору оренди водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420
Переглянути

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 927
Переглянути

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 992
Переглянути

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118
Переглянути

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 474
Переглянути

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 року № 30, зареєстрованим в Мін`юсті України 08 квітня 1994 року за № 72/281
Переглянути

Форма реєстрової карти об’єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її  складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 березня 1999 року за № 169/3462
Переглянути

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 травня 1999 року за № 326/3619
Переглянути

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстрованим в Мін`юсті України 25 січня 2000 року за № 43/4264
Переглянути

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 року № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 лютого 2004 року за № 158/8757
Переглянути

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 року № 67, зареєстрованим в Мін`юсті України  11 березня 2005 року за № 298/10578
Переглянути

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 06 липня 2005 року №245(у редакції наказу від 21 серпня 2014 року № 273), зареєстрованим в Мін`юсті України 29 липня 2005 року за № 829/11109
Переглянути

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена  наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року  № 4, зареєстрованим в Мін`юсті України 28 січня 2008 року за № 64/14755
Переглянути

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27, зареєстрованим в Мін`юсті України 12 лютого 2008 року за
№ 117/14808
Переглянути

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52, зареєстрованим в Мін`юсті України 13 квітня 2009 року за № 327/16343
Переглянути

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року № 364, зареєстрованим в Мін`юсті України 26 січня 2010 року за № 85/17380

Переглянути

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованим в Мін`юсті України 16 червня 2010 року за №391/17686
Переглянути

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 року № 260, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 листопада2010 року за № 1046/18341
Переглянути

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року №429, зареєстрованим в Мін`юсті України 29 грудня 2010 року за № 384/18679
Переглянути

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2010 року № 435, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 грудня 2010 року за № 1307/18602
Переглянути

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстрованим в Мін`юсті України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949
Переглянути

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 травня 2012 року № 196, зареєстрованим в Мін`юсті України 24 травня 2012 року за № 821/21133
Переглянути

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502, зареєстрованим в Мін`юсті України 05 вересня 2012 року з №1536/21848
Переглянути

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05 березня 2013 року № 91, зареєстрованим в Мін`юсті України 22 березня 2013 року за № 479/23011
Переглянути

Порядок розроблення водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, зареєстрованим в Мін`юсті України 18 травня 2013 року за № 775/23307
Переглянути

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 лютого 2014 року № 60, зареєстрованим в Мін`юсті України 15 квітня 2014 року за № 423/25200
Переглянути

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим в Мін`юсті України 03 квітня 2015 року за№ 382/26827
Переглянути

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 лютого 2014 року № 57, зареєстрованим в Мін`юсті України 11 квітня 2014 року за №413/25190
Переглянути